GDPR

Jedná se o nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), aktualizuje právní předpisy členských zemí tak, aby odpovídaly současnému stavu a chránily občany před zneužitím jejich osobních údajů.

Pro hladký průběh realizace našich vystoupení potřebujeme tyto údaje:

  • vaše jméno, příjmení, telefon a email pro domluvu
  • jméno a telefon kontaktní osoby na místě vystoupení pro realizaci
  • vaše fakturační údaje pro účetní doklad

Roman Dobusch – umělecký ředitel
Ondřej Vičánek – technický ředitel
Radek Gomola – public relations

 

Při realizaci vystoupení předáváme jméno a telefon kontaktní osoby našim umělcům.

 

Externích dodavatelé služeb:

Romana Bližňáková – účetní
MailChimp – CRM systém
Trello – projektová aplikace
Google Drive – webové uložiště
Google Analytics – webová analytika

Jednoduše proto, že Vám chceme poskytovat naše služby a bez dat to zkrátka nejde. Osobní údaje potřebujeme, když:

  • spolu domlouváme detaily naší spolupráce
  • spolu uzavíráme smlouvu
  • pro vás realizujeme naše služby
  • pro vás připravujeme účetní doklady

Chceme se zlepšovat a hledat nové výzvy, které by se Vám mohly líbit. Nechceme Vás zatěžovat spamem, proto každou nabídku před jejím rozesláním klientům pečlivě zvažujeme a zavazujeme se k tomu, že nepošleme nikdy více než 2 marketingové sdělení ročně. Rádi bychom s vámi zůstali tímto v kontaktu i po realizaci našich služeb,  abyste měli možnost vidět náš neustálý vývoj a snahu se zlepšovat.

Naší povinností je uchovávat osobní údaje po zákonem stanovenou dobu. Tato doba činí 5 let od dne vystavení účetního dokladu. Po uplynutí lhůty pro zpracování osobních údajů veškeré osobní údaje z našich systémů nevratně smažeme.

Máte právo požádat si o vymazání všech osobních údajů z našich systémů a databází. Pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (realizace potvrzené show, nebo vystavení účetního dokladu) tak vás budeme obratem informovat o provedení výmazu.

 

Upozorňujeme jen, že podle zákona o o účetnictví (zákon č. 563/1991) musíme vaše osobní údaje archivovat po dobu 5 let.

Logo - GDPR